Modularni stropovi

Modularni stropovi, koji su ovješeni na nosivu stropnu konstrukciju ili ab strop, imaju nekoliko funkcija:

 • skrivaju instalacije između primarnog i spuštenog stropa, a istovremeno omogućuju lak pristup međuprostoru
 • poboljšavaju akustičnost prostora, a djelomično i zvučnu izolaciju između podova
 • imaju dekorativnu funkciju
 • štitite instalacije u prostoru od vanjskih utjecaja: požara, vremenskih prilika, vode i drugih
 • mogu imati funkciju grijanja i/ili hlađenja

Materijali od kojih su izrađeni modularni stropovi su:

 • mineralni
 • meka mineralna vuna
 • gips
 • čelik ili aluminij
 • drvo
 • umjetni materijali

Previous slide
Next slide