Plivajući stropovi

Samostalne viseće stropne elemente koristimo za poboljšanje akustike u prostoriji, u slijedećim situacijama:

  • kada se strop ne smije spuštati jer bi korisna visina prostorije bila pre mala,
  • kada ravna površina stropa nije dovoljna da apsorbira zvuk i smanji buku u prostoru,
  • ispod stropova za grijanje ili hlađenje,
  • na objektima koji su zaštićeni kao spomenici kulture i nisu moguće druge intervencije u prostoru

Previous slide
Next slide